Kullanıcı Sözleşmesi


Kullanıcı Sözleşmesi

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Akademi Platformu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi

ILO Akademi Öğrenme Platformu (“Platform”), öğrenme ve gelişim amaçlı içeriklere erişim sağlayabilmesini sağlayan, ILO Türkiye Ofisi (“ILO ve/veya ILO Türkiye”) tarafından oluşturulan bir platformdur.

 1. ILO Akademi; kadınlara ve erkeklere, özgürlük, eşitlik, güvenlik ve saygınlık koşullarında insana yakışır ve üretken işler bulma fırsatları sağlanması hedefinin gerçekleştirilebilmesi için; sosyal ortaklarına, mesleki ve kişisel beceri ve bilgi birikimlerini geliştirmeyi hedefleyen her yaş ve gruptan insana eğitim fırsatları sunan bir öğrenme platformudur ve bu platformda yer alan tüm içeriklerin bu amaca uygun ve/veya paralel olarak kullanılması gerekmektedir. ILO Türkiye platformun amacına uygun kullanılmasına uygun tedbirler alma hakkını saklı tutar.
 2. Platformumuzdaki birçok etkinlik için bir hesabınızın olması gerekmektedir. Şifrenizi güvenli bir yerde saklayın; hesabınızla bağlantılı tüm etkinliklerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Hesabınızı başka birinin kullandığını düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. ILO Akademi'yi kullanmak için ülkenizdeki online hizmetlere onay verme yaşına gelmiş olmanız gerekir. Platform’a üye olan veya üyel olmadan da platform hizmetlerini kullanan herkes bu kuralların da geçerli olduğunu kabul etmiş sayılır.
 3. Platform’daki içerikler “öğrenme ve gelişme” amaçlı içeriklerdir. Bunun içine tüm “iş konuları”, “kişisel ve yönetsel yetkinlikler”, “genel kültür” ve “hobi” alanları dahildir.
 4. Platform’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar, Platform dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Platform’u kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ILO Türkiye’nin Platform’a ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.
 5. Kullanıcı’nın hizmet veya açık kaynak olmayan ilgili teknoloji için, tersine mühendislik yapması, kaynak koda dönüştürmesi, ayrıştırılması, çözümlenmesi veya kaynak kodlarının elde edilmeye çalışması yasaktır. Kullanıcı’nın Platform’da kullanılan uygulamayı elde etmek veya uygulamadan profilleri ve diğer bütün verileri kopyalamak için yazılım, cihaz, komut, robot veya diğer araçları veya süreçleri geliştirme, destekleme veya kullanması tamamen yasaktır. Söz konusu yasakları ihlal eden Kullanıcı, bu ihlali nedeniyle Platform, kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler nezdinde meydana gelen zararlardan münhasıran ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
 6. ILO Türkiye, herhangi bir sebep ve gerekçe göstermeksizin Platform’da yürütülen tüm faaliyetleri sonlandırabilir. Kullanıcı bu durumda herhangi bir talepte bulunamaz. Platform bir depolama hizmeti değildir. Yürürlükteki yasaların gerektirdiği ve işbu Sözleşme’de not edilen durumlar hariç olmak üzere, Kullanıcı’nın sunduğu herhangi bir bilgi veya içeriği depolama, muhafaza etme veya bir kopyasını Kullanıcı’ya sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Platform yönetimi, ayrıca bu bilgi ve içerikleri kalıcı olarak silme hakkını da saklı tutmaktadır.
 7. Platform, Kullanıcı’nın süreli veya süresiz olarak platforma erişimini engelleyen önlemler alabilir. Kullanıcı’nın Platform tarafından alınan önlemleri etkisiz kılmaya yönelik her türlü girişimi yasak olup bu hükme aykırılık halinde ortaya çıkacak tüm zarar ve ziyanlardan, bu zarar ve ziyana sebebiyet veren Kullanıcı sorumlu olacaktır.
 8. Sisteme giriş yapılırken kullanılan ve kişiye özel olan şifreler kimse ile paylaşılmaz, Platform’da başka birisi adına paylaşımda bulunulamaz. Kullanıcı’nın hesabının güvenliğine ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı’nın, şifresini kolay tahmin edilemeyecek şekilde oluşturması ve üçüncü kişilerle paylaşmaması, üçüncü kişilere ait websitelerine ve/veya mobil uygulamalara kullanıcı adı ve şifresini girmemesi önerilmektedir. Bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden, üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından veya bilgilerin doğru olmamasından bizzat Kullanıcı sorumludur. Aksi halde Kullanıcı, Platform ve/veya diğer kullanıcılar nezdinde oluşacak olan her türlü zarardan sorumlu olacaktır.
 9. Kullanıcı işbu Platform’un ILO Türkiye Ofisi’ne ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu Platform’un içeriği fikri ve sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, ILO Türkiye ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, hiçbir nam ve ünvan adı altında ILO Türkiye’nin herkese açık olmayan servislerine, veri tabanına ve ILO Türkiye için oluşturulan verilere ILO Türkiye’nin açık izni olmadan erişemez.
 10. Platform’da ve Platform üzerinden link verilen internet sitelerinde, üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı ILO Türkiye’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. ILO Türkiye, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 11. ILO Türkiye, Platform kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. ILO Türkiye özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, ILO Türkiye’den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 12. ILO Türkiye gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin

 1. Platform kullanımı, hiç kimseye fikri ve sınai mülkiyet haklarının devri, lisanslanması veyahut da herhangi bir şekilde çoğaltma, yayma, kullanma ve faydalanma gibi bir hakkın verildiği anlamına gelmeyecektir. İzinsiz olarak herhangi bir içeriğin kullanılması, Platform’un veya üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelebilecek olup bu konudaki tüm sorumluluk ilgili işlemi yapan Kullanıcı’ya ait olacaktır.
 2. Web sitesi, mevcut veya gelecekteki uygulamalar ve hizmetler ve logolarımız, API, kodlar ve çalışanlarımız tarafından geliştirilen içerikler gibi şeyler dahil olmak üzere platformu ve Hizmetler ILO Akademi’ye aittir. Bunların herhangi bir nedenle izinsiz olarak kullanılması yasaktır.
 3. Platformda bulunan tüm fotoğraf, video ve yazılar üzerindeki haklar; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, hükümleri uyarınca korunmaktadır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre platformda yer alan interaktif eğitim materyallerinin tamamı veya bir bölümü hak sahibinin izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz. Platformu kullananlar telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.
 4. Platformdaki içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi ILO Türkiye ofisidir. Kullanıcı, fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz. Kullanıcı, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece platformun münferit kullanım hakkına sahip olmuş olur. Bu hak istifade etmek üzere basit (inhisari olmayan) bir kullanma hakkıdır. Kullanıcı, platformdaki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu Sözleşme dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. Kullanıcı, platformun tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez, kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.
 5. Herhangi bir sınırlama olmaksızın ILO Türkiye’ye ait fikri mülkiyet veya diğer haklarının ihlal edilmesi (i) eğitim videolarının veya diğer materyallerin kopyalanması veya dağıtılması veya(ii) açık kaynak lisanslarına tabi olarak yayınlanmadıkça teknolojinin kopyalanması veya dağıtılması; (iii) ILO’ya ait olan markaların, logoların izinsiz olarak herhangi bir şirket/kişi adında, Platform’da, email'da veya URL’de kısacası herhangi bir online mecrada kullanılması yasaktır.
 6. Platform ile sunulan içeriğin Kullanıcı tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. Kullanıcı, platformun kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.
 7. ILO Türkiye’nin Platform modeli gereği içerikleri, yasal sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için gözden geçirmek ve/veya düzenleme sorumluluğu bulunmamaktadır. Buna ek olarak, ILO Türkiye olarak içeriğin hukuki açıdan uygunluğunu belirleyecek konumda değiliz. Platformda sunulan içeriklere ilişkin olarak hiçbir editör düzenlemesi yapmayız, bu nedenle içeriklerin herhangi bir şekilde güvenilir, geçerli, doğru veya gerçek olduğuna dair garanti verilmemektedir. İçeriğe erişim sağladığınızda eğitmen tarafından sunulan bilgilere güvenmenin riski kullanıcıya ait olacaktır.
 8. ILO Türkiye Platformdaki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, belli bir amaca uygunluğu ve sitede yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da zımni olarak garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır
 9. Platform üzerinde Kullanıcı’nın gerçekleştirmiş olduğu işlemler reklam, tanıtım veya başka amaçlarla kullanılabilir. Kullanıcı, bu paylaşım üzerinde fikri, sınaî, mali, manevi veya başka ad altında hak sahibi olduğunu ileri sürerek Platform’un anılan hak ve yetkilerine müdahale edemez, haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz, herhangi bir tazminat veya sair talepte bulunamaz.
 10. Platform’da Kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgilerin güvenliği için Platform yönetimi elinden gelen özeni göstermektedir. Ancak Kullanıcı, Platform yönetiminin, ILO Türkiye’nin bilgilerin güvenliği açısından dikkat ve özen yükümlülüğünden başka herhangi bir yükümlülüğünün olmadığını, Platform’a yasadışı olarak erişilerek bilgilerin ele geçirilmesi gibi hallerde doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarara ilişkin sorumluluğunun olmadığını kabul eder.
 11. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 12. Kullanıcı, siteyi kullanarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. Bu Kullanıcı Sözleşmesi, zaman içinde ILO Türkiye Ofisi tarafından güncellenebilir. Kullanıcılar, siteye her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.