Sosyal Diyalog Aracılığıyla Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler

Sosyal Diyalog Aracılığıyla Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler

Bu modülde kadınların sosyal diyalog süreçlerine katılımına ilişkin kavramsal çerçeve, mevcut durum, sorun alanları ve çözüm olanakları üzerinde durulmaktadır.

Eşitliği Destekliyorum

Eşitliği Destekliyorum

Bu eğitim modülünün amacı, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyete dayalı ayrımcılığın sonuçları ve çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önemi konularında bilgi ve becerilerin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

Savunuculuk

Savunuculuk

Bu modülde mesleki ve kişisel yaşantımızda kadınların istihdama eşit ve etkin katılımı için nasıl savunuculuk yapabileceğimizi ele alacağız.

{mlang tr}Şiddete Sıfır Tolerans{mlang}{mlang en}Zero Tolerance for Violence{mlang}

Bu eğitim modülünde, hemen her gün haberlerde, çevremizde duyduğumuz, şahit olduğumuz şiddet konusunu bilgiler, örnekler ve videolarla sizlere aktarmaya çalışacağız

Kadınların Daha Çok ve Daha İyi İş Fırsatlarına Erişimi İçin Ortak Sorumluluklar

Kadınların Daha Çok ve Daha İyi İş Fırsatlarına Erişimi İçin Ortak Sorumluluklar

Bu eğitim modülü, kadınların çalışma yaşamına etkin ve eşit katılımını güvence altına alan ve destekleyen ortak sorumlulukları, diğer bir deyişle küresel ve ulusal normları, prensipleri ve politikaları konu almaktadır. 

{mlang tr}Temel İşgücü Piyasası Becerileri{mlang}{mlang en}Basic Labour Market Skills Training{mlang}{mlang ar}المهارات الأساسية الخاصة بسوق العمل {mlang}

المهارات الأساسية الخاصة بسوق العمل

تهدف دورة المهارات الأساسية الخاصة بسوق العمل إلى توعية الأفراد بحقوق الأشخاص الذين يدخلون في سوق العمل التي تعطيها لهم معايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية و توعيتهم بخصوص طرق المراجعة من أجل الحصول على الخدمات المؤسساتية وحل المشاكل التي يمكن أن يواجهونها خلال العمل وإكسابهم المهارات السلوكية التي تساعدهم في تلاؤمهم مع حياة العمل .

Dünyada ve Türkiye’de Çalışma Yaşamında Kadın

Dünyada ve Türkiye’de Çalışma Yaşamında Kadın

Bu modül sizlere kadınların istihdama katılımına ilişkin Dünya’daki ve Türkiye’deki mevcut durumun bilgisini vermeyi amaçlamaktadır.  Kadınların daha çok ve daha iyi işlere erişimi, insana yakışır iş olanaklarından eşit şekilde yararlanması için atılacak ilk adım mevcut durumun ne olduğunu anlamaktır.