İş Yerinde Temel Çalışma İlkeleri ve Haklarına Uyumun Sağlanmasında İş Teftişin Rolü

İş Yerinde Temel Çalışma İlkeleri ve Haklarına Uyumun Sağlanmasında İş Teftişin Rolü

Bu eğitim, iş teftişi için çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklar konusundaki ihlalleri tanımak ve harekete geçmek için uygulamaya dönük bir rehberlik sağlamayı hedeflemektedir.  Bu alandaki yasal düzenlemeler ve politika yaklaşımlarındaki son gelişmeleri vurgulamakta, uluslararası iş standartlarının uygulanması ve teşviki konusundaki iş teftişin rolünü ele almaktadır.

Sosyal Diyalog Aracılığıyla Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler

Sosyal Diyalog Aracılığıyla Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler

Bu modülde kadınların sosyal diyalog süreçlerine katılımına ilişkin kavramsal çerçeve, mevcut durum, sorun alanları ve çözüm olanakları üzerinde durulmaktadır.

Eşitliği Destekliyorum

Eşitliği Destekliyorum

Bu eğitim modülünün amacı, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyete dayalı ayrımcılığın sonuçları ve çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önemi konularında bilgi ve becerilerin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

Savunuculuk

Savunuculuk

Bu modülde mesleki ve kişisel yaşantımızda kadınların istihdama eşit ve etkin katılımı için nasıl savunuculuk yapabileceğimizi ele alacağız.

{mlang tr}Şiddete Sıfır Tolerans{mlang}{mlang en}Zero Tolerance for Violence{mlang}

Şiddete Sıfır Tolerans

Bu eğitim modülünde, hemen her gün haberlerde, çevremizde duyduğumuz, şahit olduğumuz şiddet konusunu bilgiler, örnekler ve videolarla sizlere aktarmaya çalışacağız

Kadınların Daha Çok ve Daha İyi İş Fırsatlarına Erişimi İçin Ortak Sorumluluklar

Kadınların Daha Çok ve Daha İyi İş Fırsatlarına Erişimi İçin Ortak Sorumluluklar

Bu eğitim modülü, kadınların çalışma yaşamına etkin ve eşit katılımını güvence altına alan ve destekleyen ortak sorumlulukları, diğer bir deyişle küresel ve ulusal normları, prensipleri ve politikaları konu almaktadır. 

{mlang tr}Temel İşgücü Piyasası Becerileri{mlang}{mlang en}Basic Labour Market Skills Training{mlang}{mlang ar}المهارات الأساسية الخاصة بسوق العمل {mlang}

Temel İşgücü Piyasası Becerileri

Temel işgücü Piyasası Becerileri Eğitimi, çalışma hayatının erken safhalarında yer alan kişileri uluslararası çalışma standartları ve ulusal çalışma mevzuatından kaynaklı olarak sahip oldukları haklar, istihdama geçiş ve çalışma esnasında alabilecekleri kamusal hizmetler ve karşılaşacakları belirli sorunların çözümü için başvuru yolları konusunda bilgilendirmeyi ve çalışma hayatına uyumu hızlandıracak davranışsal beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de Çalışma Yaşamında Kadın

Dünyada ve Türkiye’de Çalışma Yaşamında Kadın

Bu modül sizlere kadınların istihdama katılımına ilişkin Dünya’daki ve Türkiye’deki mevcut durumun bilgisini vermeyi amaçlamaktadır.  Kadınların daha çok ve daha iyi işlere erişimi, insana yakışır iş olanaklarından eşit şekilde yararlanması için atılacak ilk adım mevcut durumun ne olduğunu anlamaktır.