Data retention summary

Bu özet, varsayılan kategorileri ve kullanıcı verilerini saklamaya yönelik amaçları gösterir. Bazı alanların burada listelenenlerden daha spesifik kategorileri ve amaçları olabilir.

Site

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Users

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Course categories

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Courses

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Etkinlik modülleri

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Blocks

Purpose

Retention period
No retention period was defined