Veri saklama özeti

Bu özet, varsayılan kategorileri ve kullanıcı verilerini saklamaya yönelik amaçları gösterir. Bazı alanların burada listelenenlerden daha spesifik kategorileri ve amaçları olabilir.

Site

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Kullanıcılar

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Kurs kategorileri

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Kurslar

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Etkinlik modülleri

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Bloklar

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı