ilo_akademi_hakkimizda_image

ILO Akademi, kadınlara ve erkeklere, özgürlük, eşitlik, güvenlik ve saygınlık koşullarında insana yakışır ve üretken işler bulma fırsatları sağlanması hedefinin gerçekleştirilebilmesi için; sosyal ortaklarına, mesleki ve kişisel beceri ve bilgi birikimlerini geliştirmeyi hedefleyen her yaş ve gruptan insana eğitim fırsatları sunmaktadır.

ILO Akademi, tıpkı eğitim ve öğretim ihtiyaçları gibi değişen ve dinamik bir yapıya sahiptir. Aktif kaldığı süre boyunca hedef kitlesinin değişen ihtiyaçlarına göre sunduğu içerikleri güncelleyip iyileştirmeye, katılımcılık prensibi çerçevesinde aldığı geribildirim ve önerilerle devam edecektir.

Sunulan eğitim programlarına ulaşmak için kataloğumuza göz atın.